Büyük Evren

Bir zamanlar halk arasında Yassıören olarak anılan, ancak ilk adı Evrenkebir olan Büyükevren in kuruluş tarihi hakkında net bilgi yoktur.Büyükevren in ilk kuruluş yeri Köyün batısındaki Taşlık Sırtı denilen yerdir.

 

Köy sonra, Ören denilen yere daha sonra şimdiki yerine kurulmuştur.Köyün güneyindeki "Kıran Mezarlığı" orta çağda (Avrupa'da görülen veba salgını gibi olabilir)yaşanan toplu ölümlerden kaldığı sanılmaktadır.Mezarlık hala mevcuttur.Mezarlığın 250 m.güney batısında kazankayaları denilen yer (ki şu an köy çöplüğü olan)vardır.burada büyük boyutta birbirine paralel taşlar (bundan 40-50 yıl öncesine kadar)vardı.Rivayete göre ölüler burada yakılan ateşler üzerinde kaynatılan su ile defin işlemleri yapılarak mezarlığa gömülmüş. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı(93 Harbi) öncesinde, köyün bulunduğu yerde 7-8 hane ikamet et­mekteymiş. Savaş nedeniyle göçmen olarak gelenler, köye 6 km uzaklıkta, deniz kenarında Demirci mevki denilen yere yerleşmek istemişler ve evlerini burada inşa etmişler. Ancak Büyükevrende yaşayanlar, ayrı bir köy kurulmasına karşı çıkınca, göçmenler Büyükevren'e gelip yerleşmişler köy halkının tamamına yakını 93 muhaciridir.Köy 1900-1922 arasında iki defa Yunan bir defa Bulgar işgaline maruz kalmıştır.Balkan Savaşında önce Yunanlar gelmiş sonra Yunanlar çeklip (batı trakya bulgaristana verilince)Bulgarlar gelmiş ikinci balkan savaşında bulgarlar yenilice çekilmişler.Kurtuluş savaşı zamanında bir defa daha yunan işgaline uğrayan köy Kasım 1922 de düşman işgalinden kurtulmuş. Büyükevren adı Cumhuriyet'ten sonra verilmiştir.